Ryhmät

Syksyn 2020 ryhmien kokoontumisajat.

Sudenpennut

Koirat

torstaisin 17.30 – 18.30
johtaja Piia Aro ja Jenni Pohjonen

Ketut

torstaisin 18.30 – 19.30
johtaja Piia Aro ja Jenni Pohjonen

Sudenpennut ovat 7. – 9. -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Sudenpentujen ohjelma koostuu jäljistä ja askeleista. Jälkiä eli aktiviteettikokonaisuuksia on yhteensä 35. Jokaisessa jäljessä on tarjolla 8 – 12 askelta eli aktiviteettia. Sudenpentu tekee retkiä pesästään ulkopuoliseen maailmaan, vielä kuitenkin lähellä kotipesää.

Seikkailijat

VegeNagit

tiistaisin 16.30 – 17.15
ikäkausivastaava Minka Viljanen

Alfasudet

tiistaisin klo 17.30–18.15
ikäkausivastaava Margit Ruotsalainen

Seikkalijat ovat 10. – 12. -vuotiaita. Seikkailija ikäkausi kestää 2 – 3 vuotta riippuen ryhmästä. Seikkailijoiden ohjelma koostuu ilmansuunnista. Ohjelma alkaa Tervetuloa-vaiheella, jonka jälkeen siirrytään tekemään pääilmansuuntia: pohjoista, etelää, itää ja länttä. Ohjelma loppuu Tervemenoa-vaiheella.

Tarpojat

Nalle Puhit

tiistaisin klo 18.30-19.15
ikäkausivastaava Margit Ruotsalainen

Tarpojat ovat 12. – 15. -vuotiaita. Tarpojaikäkausi kestää 2 – 3 vuotta. Tarpojien ohjelma koostuu noin puolen vuoden mittaisista tarpoista. Kaikille pakollisia tarppoja ovat leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta. Kolmantena vuonna tehtävät lisätarpot ovat minäminä ja kaupunki.

Samoajat

PistaasiApinat

kokoontuu erikseen sovittuina ajankohtina
ikäkausivastaava Tero Nenonen

Samoajat ovat 15. –17. -vuotiaita nuoria, joiden ohjelma kestää kolme vuotta. Samoajaohjelma koostuu erimittaisista aktiviteeteista, joista osa on pakollisia ja osa vapaavalintaisia. Aktiviteetit on jaettu aiheittain 21 taskuun. Aktiviteeteissa samoajat tutustuvat samoajaohjelmaan sekä oppivat johtajuutta, ryhmätyöskentelyn taitoja sekä laajentavat näköpiiriään lippukunnan ulkopuolelle.

Vaeltajat

Kumiankat

kokoontuu erikseen sovittuina ajankohtina
ikäkausivastaava Jenni Pohjonen

Vaeltajaohjelma kulkee 18-22-vuotiaan partiolaisen elämän mukana. Ohjelmassa on huomioitu eri elämänvaiheessa olevat vaeltajat – niin opiskelu- kuin työelämän osalta, mutta myös henkilökohtaisten toiveiden ja ominaisuuksien mukaisesti. Vaeltajien aktiviteetit on jaettu rasteihin.

Aikuiset

Aikuispartioryhmä

kokoontuu erikseen sovittuina ajankohtina
ryhmän vetäjät Sanna-Mari Nenonen ja Laura Virtanen

Aikuisille ei ole virallisesti määritelty omia aktiviteetteja, sillä partio-ohjelma on suunniteltu 7-22-vuotiaille. Aikuisten on tarkoitus mahdollistaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille. Moni aikuinen partiolainen kaipaa kuitenkin vastapainoa tehtävilleen ja samanlaisia elämyksiä, kokemuksia ja uuden oppimista, mitä heillä on tarjota nuoremmilleen. Aikuispartion tarkoituksena voi olla sekä hauskanpito että partiotoiminnan tukeminen.