Ryhmät

Syksyn 2022 ryhmien kokoontumisajat.

Sudenpennut

Koirat - tyttösudenpennut

maanantaisin 17 – 17.50

Kauttuan kolo

Jaana Ketola

Ketut - poikasudenpennut

maanantaisin 18 – 18.50

Kauttuan kolo

Jaana Ketola

Rusakot

keskiviikkoisin 17.30 – 18.30

Kiukaisten kolo

Sanna-Mari Nenonen, Anna Rantamäki

Sudenpennut ovat 7 – 9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Sudenpentujen ohjelma koostuu jäljistä ja askeleista. Jälkiä eli aktiviteettikokonaisuuksia on yhteensä 35. Jokaisessa jäljessä on tarjolla 8 – 12 askelta eli aktiviteettia. Sudenpentu tekee retkiä pesästään ulkopuoliseen maailmaan, vielä kuitenkin lähellä kotipesää.

Seikkailijat

Syksyllä 2022 meillä ei ole omaa seikkailijajoukkuetta.

Seikkailijat kokoontuvat yhdessä tarpojien kanssa!

Seikkalijat ovat 10 – 12 -vuotiaita. Seikkailija ikäkausi kestää 2 – 3 vuotta riippuen ryhmästä. Seikkailijoiden ohjelma koostuu ilmansuunnista. Ohjelma alkaa Tervetuloa-vaiheella, jonka jälkeen siirrytään tekemään pääilmansuuntia: pohjoista, etelää, itää ja länttä. Ohjelma loppuu Tervemenoa-vaiheella.

Tarpojat

VegeNagit

tiistaisin klo 17.30–18.15

Kauttuan kolo

Margit Ruotsalainen

Nalle Puhit

tiistaisin klo 18.30-19.15

Kauttuan kolo

Margit Ruotsalainen

Tarpojat ovat 12 – 15 -vuotiaita. Tarpojaikäkausi kestää 2 – 3 vuotta. Tarpojien ohjelma koostuu noin puolen vuoden mittaisista tarpoista. Kaikille pakollisia tarppoja ovat leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta. Kolmantena vuonna tehtävät lisätarpot ovat minäminä ja kaupunki.

Samoajat, vaeltajat ja aikuiset

Viikinkipeurat

kokoontuu erikseen sovittuina ajankohtina

Samoajat ovat 15 –17 -vuotiaita nuoria, joiden ohjelma kestää kolme vuotta. Samoajaohjelma koostuu erimittaisista aktiviteeteista, joista osa on pakollisia ja osa vapaavalintaisia. Aktiviteetit on jaettu aiheittain 21 taskuun. Aktiviteeteissa samoajat tutustuvat samoajaohjelmaan sekä oppivat johtajuutta, ryhmätyöskentelyn taitoja sekä laajentavat näköpiiriään lippukunnan ulkopuolelle.

Vaeltajaohjelma kulkee 18-22-vuotiaan partiolaisen elämän mukana. Ohjelmassa on huomioitu eri elämänvaiheessa olevat vaeltajat – niin opiskelu- kuin työelämän osalta, mutta myös henkilökohtaisten toiveiden ja ominaisuuksien mukaisesti. Vaeltajien aktiviteetit on jaettu rasteihin.

Aikuisille ei ole virallisesti määritelty omia aktiviteetteja, sillä partio-ohjelma on suunniteltu 7-22-vuotiaille. Aikuisten on tarkoitus mahdollistaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille. Moni aikuinen partiolainen kaipaa kuitenkin vastapainoa tehtävilleen ja samanlaisia elämyksiä, kokemuksia ja uuden oppimista, mitä heillä on tarjota nuoremmilleen. Aikuispartion tarkoituksena voi olla sekä hauskanpito että partiotoiminnan tukeminen.