Kevätkokous sunnuntaina 14.3 klo 10

Tervetuloa Euran Peurojen sääntömääräiseen kevätkokoukseen sunnuntaina 14.3 klo 10 alkaen. Kevätkokouksen yhteydessä pidämme myös maaliskuun johtajaneuvoston. Äänioikeus on jokaisella 15-vuotta täyttäneellä jäsenellä.

KEVÄTKOKOUKSEN ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2020
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle vuodelta 2020
7. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 2021
8. Muut asiat
9. Kokouksen päätös

Kokous on Teamsin välityksellä. Linkki lähetetään jäsenille sähköpostitse. Jos kutsu ei tavoita, voit tiedustella linkkiä lippukunnanjohtajalta.