Historia

Ensimmäinen partiokokous Eurassa pidettiin toukokuussa 1917. Silloin joukko poikia ilmoittautui mukaan partiotoimintaan. Samoihin aikoihin alkoi myös tyttöjen partiotoiminta. Tytöt ja pojat toimivat eri ryhmissä, eikä lippukuntien nimistä ole tietoa. Ajan myötä toiminta kuitenkin hiipui, ja 28. lokakuuta vuonna 1954 partiotoiminta Eurassa sai uuden alun. Tuolloin perustettiin partiolippukunta Euran Peurat johtajanaan Yrjö Käkönen ja sihteerinään Jorma Kataja. Koska Euran Peurat oli poikalippukunta, perustettiin vuotta myöhemmin Kirsti Jäntin johtama tyttöjen Euran Peipot –niminen lippukunta.

50-luvulla Euran Peurojen kokoontumispaikkana oli kunnaneläinlääkäri Waldemar Rasmuksen asunnon kellarissa sijainnut kolo. Myöhemmin Peurojen kolo sijaitsi pitkään Ahlström Oy:n omistamassa rakennuksessa Kauttualla. Yhtiö on tukenut Euran Peuroja muutenkin mm. antamalla lippukunnan käyttää metsiään retkeilymaastona. Alusta alkaen myös seurakunta on toiminut tärkeänä tukijana ja taustayhteisönä tarjoamalla retkeilypaikkoja ja muita tiloja sekä tukemalla rahallisesti. Nykyään seurakunta tarjoaa rahallisen tuen lisäksi Peuroille kolon. Myös kunnalta tuleva avustus on merkittävä.

Ensimmäisenä toimintavuotena 1954 järjestettiin mm. uuden vuoden soihtukulkue. Vartioissa suoritettiin ahkerasti luokka- ja taitomerkkejä. Tuolloin järjestettiin ensimmäisen kerran myös kotiseutuaiheinen Ristiin rastiin –pt-kisa, joka viimeksi on järjestetty vuonna 1994. Alkuaikojen retkeilykohteita olivat mm. Lavajärvi, Lallinpoikien metsästysmaja Vähäjärven rannalla, Ahmasjärvi sekä Pyhäjärven rannalla sijaitsevat Myllyojanlahti ja Kiperi.

Partiotoiminta Eurassa oli vilkasta 1950- ja 1960-luvuilla, mutta 1970-luvulla innokkuus alkoi hiipua. Toiminnan herättäminen uudelleen eloon tapahtui 10.6.1977, jolloin Keijo Vainiomäki ja Heikki Manner kokosivat partiotoiminnasta kiinnostuneet nuoret yhteen. Vanhat tyttö- ja poikalippukunnat yhdistettiin ja nimeksi valittiin Euran Peurat. Toiminta alkoi vilkkaana, ja uusia johtajia koulutettiin tehtäviinsä. Lippukunnanjohtajana toimi pitkään Keijo Vainiomäki.

1990-luvulla ja 2000-luvun alussa suosittuja vuotuisia tapahtumia olivat mm. vartiolaisten pikkujoulut, iltanuotiot sekä talvi- ja kesäleirit. Nykyään kesäleirin parina järjestetään vuosittain lippukunnan syysleiri. Keskeinen osa toimintaa ovat olleet myös partiotaitokilpailut, joissa vuosittain käydään ja joita järjestetään itse piirin, alueen tai oman lippukunnan tasolla.

Partiointi Eurassa nykyään

Partiotoiminta Eurassa on jatkunut katkoitta vuodesta 1977 aina tähän päivään asti. Pitkäaikaisia, edelleen voimassa olevia perinteitä ovat mm. itsenäisyyspäivän soihtukulkue ja lupauksenantotilaisuus sekä kesäleirit. Eri ikäkausiin liittyviä tapahtumia ovat sudenpentu- ja seikkailijakilpailut sekä ryhmien yöretket.

Ryhmät kokoontuvat Kauttuan kololla. Kolo sijaitsee Kauttuan seurakuntakodin yhteydessä, Euran seurakunnan tarjoamissa tiloissa. 60 vuoden kuluttua lippukunnan perustamisesta, syksyllä 2014, Euran Peuroissa toimi kaksi sudenpentulaumaa, kaksi seikkailijajoukkuetta ja yksi tarpojaryhmä. Jäsenmäärä on ollut 2010-luvulla, partion ikäkausi- ja ohjelmauudistuksen jälkeisenä aikana, tasaisessa kasvussa. 90-luvun alkupuolelta lähtien lippukunnanjohtajina ovat toimineet järjestyksessä Petri Järvinen, Sanna Järvinen, Tiia Toivola (nyk. Immonen), Annukka Helander, Reetta Mäkitalo, Jaana Ketola, Kaisa Pietilä, Ilona Seppälä, Sanna Järvinen / Marika Vahtola (jaettu johtajuus) ja Laura Virtanen / Sanna-Mari Nenonen ja Kristian Jokinen (kolmijohtajuus). Vuoden 2020 alusta lähtien lippukunnanjohtajana toimii Sanna-Mari Nenonen sekä pestijohtajana Laura Virtanen ja ohjelmajohtajana Kristian Jokinen.